Sustain-Art: Βιώσιμη τέχνη, βιώσιμη ανάπτυξη

 

 

 Περιγραφή-Σκοπός του προγράμματος

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δράσεών του για παρέμβαση σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία με μέσο το θέατρο και γενικότερα τις τέχνες στην εκπαίδευση,  θεωρεί το θέμα της βιωσιμότητας ένα από τα πιο σημαντικά και ευάλωτα πλέον κομμάτια του πολιτισμού μας.

Το πρόγραμμα «Sustain-Art: Βιώσιμη Τέχνη, Βιώσιμη Ανάπτυξη» αποσκοπεί στην προαγωγή της ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών σχετικά με την επίδραση της ανθρώπινης δράσης στο αστικό ή μη περιβάλλον, μέσω της τέχνης.

Σε οκτώ σχολικές ομάδες Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης προερχόμενες από διάφορες περιοχές της Αττικής, με διάφορες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν δράσεις  με την αξιοποίηση  των τεχνών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σκοπός μας είναι, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και μάθησης μέσα από βιωματικές εμπειρίες, να αναδείξουμε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου, του χορού, των εικαστικών τεχνών και των ψηφιακών τεχνών θα συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου για να προσεγγίσουν διάφορες πτυχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ο κεντρικός άξονας της δράσης θα είναι οι ανάγκες της σχολικής ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και τοπικό πλαίσιο όπου αυτή λειτουργεί.

Τα θέματα θα αναλυθούν με χρήση διαφόρων μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων Θεάτρου στην Εκπαίδευση, της Ενσώματης Έκφρασης, της Εικαστικής Δημιουργίας, της Ψηφιακής Τέχνης, της Δημιουργικής Γραφής, καθώς και της μεθοδολογικής προσέγγισης (TAP) - μεθόδου που προωθεί  την ισότιμη συνεργασία και την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εμπειρίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των καλλιτεχνών.

Με την προσέγγισή μας, έχουμε ως στόχο να αναδείξουμε την αντίληψη που έχει η συγκεκριμένη γενιά παιδιών και νέων σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε δημιουργικούς τρόπους έκφρασης και αισθητικές αντιλήψεις, ώστε αυτοί οι νέοι να είναι σε θέση να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις, να αξιοποιούν τα εκφραστικά τους μέσα και συναισθήματα, και να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τον ρόλο τους στη διαμόρφωση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρότασή μας  στοχεύει στην ενδυνάμωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, δίνοντας έμφαση τόσο στον μαθητικό πληθυσμό μέσω βιωματικών εργαστηρίων, όσο και στους εκπαιδευτικούς μέσω επιμορφώσεων.  Επιπλέον, αξιοποιεί  επαγγελματίες της τέχνης για να προσεγγίσει τις θεματικές, αναδεικνύοντας τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της δράσης, πέρα από τον εκπαιδευτικό.

Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τον δημιουργικό προσανατολισμό του προγράμματος και προσφέρει στους/στις μαθητές/τριες  και τους/τις εκπαιδευτικούς μια ευκαιρία να εμπνευστούν από την τέχνη και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση καινοτόμων  πρωτοβουλιών για το περιβάλλον.

Χρόνος διεξαγωγής: 08.05.2023 - 31.12.2023

Χώρος διεξαγωγής: Σχολεία Αθμιας και ΒΘμιας εκπαίδευσης στην Αττική
Έγιναν:  2 επιμορφώσεις στους/στις καλλιτέχνες/ιδες και στους/στις εκπαιδευτικούς, 48 εργαστήρια σε σχολεία
Συμμετείχαν: 9 καλλιτέχνες/ιδες, 8 εκπαιδευτικοί, 161 μαθητές/τριες, 8 σχολεία (πρωτοβάθμιας κ δευτεροβάθμιας)


 

Στάδιο 1 - Προεργασία (Σεπτέμβριος 2023)

Επιμορφωτικό σεμινάριο που στοχεύει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τη συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών, με έμφαση στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Στάδιο 2 - Σχεδιασμός εφαρμογής

Μέσα από τη διαφορετική οπτική των επαγγελματικών τους ιδιοτήτων καλλιτέχνες και εκπαιδευτικοί  θα καταλήξουν μαζί στον σχεδιασμό ενός προγράμματος που αναγνωρίζει την αξία της τέχνης.

Στάδιο 3  - Εφαρμογή σε σχολικές ομάδες (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023)

-Συγκρότηση ομάδας

-Προσέγγιση πλευρών  περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μέσα από δραστηριότητες και εφαρμογές τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στάδιο 4 - Παραστατική δράση, δράση οπτικής κουλτούρας

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος οι ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν δείγμα από τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Θα αξιοποιηθούν καλλιτεχνικά εργαλεία μέσω των οποίων θα παρουσιαστεί το υλικό που δημιούργησαν οι μαθητές/μαθήτριες.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά το πρόγραμμα αναμένεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούν:

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη εναρμονίζεται με τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

• Να κατανοήσουν όρους όπως πράσινες πόλεις, αειφόρος ανάπτυξη, νέα γενιά ανακύκλωσης κλπ.

• Να εκφραστούν ατομικά και συλλογικά, να εξοικειωθούν και να πειραματιστούν με νέα τεχνολογικά μέσα, ώστε να επιτύχουν την ενεργή διάδρασή τους με τον χώρο, την τέχνη και συνακόλουθα με το περιβάλλον τους.

• Να  αναγνωρίζουν ότι οι τέχνες (θέατρο, χορός, ψηφιακές τέχνες)  μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσα έκφρασης και  διαπραγμάτευσης αναφορικά με κάποιο κοινωνικό ζήτημα.

• Μέσα από δράσεις ενεργοποίησης και σκηνικής σύνθεσης να αποκτήσουν την εμπειρία να δουλεύουν ατομικά και ομαδικά και να συντονίζουν τις ιδέες τους, ώστε να παράγουν συλλογικά καλλιτεχνικό έργο.  

• Να δημιουργήσουν πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις με θέμα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Συντονίστρια προγράμματος – Δέσποινα Μιτσιάλη
Συμβουλευτική ομάδα: Μπέττυ Γιαννούλη, Ηρώ Ποταμούση

Επιμορφωτική ομάδα: Μπέττυ Γιαννούλη, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Ηρώ Ποταμούση,  με την υποστήριξη της Ελένης Σβορώνου σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα σχολεία:

7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας

10o Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

13ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

1ο Γυμνάσιο Πειραιά

2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο  Αθήνας

Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων

1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών


Ομάδα υλοποίησης/εφαρμογής 
Εκπαιδευτικοί: Ιωάννα Βγόντζα, Σοφία Δημάδη, Θάλεια Καλλιαντά, Δήμητρα Κολάση, Δημήτρης Μαυρέας, Μαριάνθη Μυλωνά, Όλγα Ορφανίδου, Γιούλη Σκοτιδάκη
Καλλιτέχνες/ιδες: Νικολέττα Δημοπούλου, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Φώτης Κολοκυθάς, Μαρία Παπαδοπούλου, Δήμητρα Σκέμπη, Νικόλας Σταμπουλόπουλος, Νατάσσα Σφενδυλάκη, Pirro Caridha
Φωτογραφίες / Δημιουργία βίντεο: Ίρις Κατσούλα

 

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Συνεργαζόμενος φορέας -WWF  
Η δράση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού

 

Δράσεις του SustainART

Sustain-Art βιώσιμη τέχνη, βιώσιμη ανάπτυξη

Πάρνηθα 2/12/2023 εσωτερική επιμόρφωση συντελεστών του προγράμματος